Układamy tynki gipsowe – jak przygotować podłoże?

Jeśli zdecydujemy się na tynk gipsowy, jako wykończenie ścian i sufitów, zwróćmy szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie podłoża. Ten etap prac, jest szczególnie ważny, w przypadku tynków gipsowych, które zalicza się do jednowarstwowych.

Tynki gipsowe należą do najbardziej popularnych tynków wewnętrznych. Można je układać na ścianach i sufitach, wykonanych z bardzo wielu materiałów budowlanych, o różnej chłonności i przyczepności, co odgrywa dużą rolę przy nakładaniu tynków. Ponieważ tynk nakłada się bez wstępnej obrzutki, bezpośrednio na podłoże w jednej warstwie, szczególnie duże znaczenie ma, zapewnienie jego odpowiedniej przyczepności do podłoża.  Zapewni ją gruntowanie. To od niego, zależy trwałość tynku. Należy je wykonać na dzień przed przystąpieniem do tynkowania.

Układamy tynk gipsowy – ocena podłoża

Zanim przystąpimy do gruntowania, podłoże należy zbadać. Powinno być ono trwałe i suche, nośne oraz nieprzemarznięte. Konieczne jest określenie wilgotności resztkowej murów, ich stopnień chłonności oraz stanu ogólnego. Wilgotność resztkową murów mierzy się wilgotnościomierzem i powinna wynosić poniżej 3%. Ważna jest również temperatura podłoża oraz powietrza, nie może być niższa niż +5 st. C. Bardzo ważne jest, by podłoże było równe. Im jest ono równiejsze, tym cieńsza będzie warstwa szpachlówki, jaką będziemy musieli nałożyć podczas tynkowania. Zatem, wszelkie nierówności należy uzupełnić odpowiednią zaprawą.

Ważna czystość

Gruntowanie podłoża powinno też poprzedzić sprawdzenie stanu jego czystości. Należy zbadać, czy są na nim zwietrzałe resztki zaprawy lub betonu, wycieki wapienne lub zatłuszczenia. Jeśli stwierdzimy ich obecność, trzeba je usunąć. Warto też pamiętać, by świeżo zagruntowane ściany i sufity nie były narażone na pył oraz kurz. Jeśli układamy tynk gipsowy podczas remontu, a więc na ścianach, które były wcześniej malowane lub tapetowane, należy usunąć powłoki malarskie, starą tapetę oraz wszystkie luźne elementy, niezwiązane z podłożem.

Podłoże pod tynk gipsowy – mało nasiąkliwe

Stropy żelbetowe oraz elementy betonowe mają podłoże niechłonne, a ich powierzchnia jest zwarta oraz gładka. Do ich gruntowania można używać gotowych preparatów gruntujących, które zawierają ziarna wypełniaczy, pochodzenia mineralnego, np. piasku kwarcowego oraz poprawiające przyczepność dyspersje żywic syntetycznych. Gotowych mieszanek nie należy rozcieńczać. Należy je nanieść ręcznie, za pomocą pędzla lub wałka na dzień przed tym, jak zaczniemy nakładać tynk gipsowy. Najczęściej, mają one kolor różowy lub niebieski.

Podłoże chłonne

Jeśli mur został wykonany z cegły, pustaków ceramicznych, gazobetonowych lub silikatowych podłoże jest chłonne, a jego powierzchnia chropawa. Do jego gruntowania, należy zastosować środek wyrównujący chłonność podłoża. Dzięki niemu, powierzchnia ścian i sufitów , zyska odpowiednią elastyczność oraz przyczepność pod tynk gipsowy. Preparat przyczyni się również do wyrównania chłonności przygotowywanych do tynkowania płaszczyzn oraz wpłynie korzystnie na ich paroprzepuszczalność. Preparaty gruntujące, do podłoży chłonnych, to najczęściej dyspersje wodne żywic syntetycznych w kolorze niebieskim, żółtym, różowym lub mlecznobiałym. Są to środki, które można rozcieńczać, w zależności od chłonności podłoża. Niektóre rozcieńczamy w proporcjach 1:2 – 1 część środka na 2 części wody, gdy podłoże jest słabiej chłonne. W przypadku podłóż silnie chłonnych proporcje muszą wynosić1:5.